Sex chat isvec

Bu yönleriyle medya okuryazarlığı eğitimi, medyayı doğru okuyabilme ve içerik üretebilme yetilerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Bu çalışmanın amacı, medya okuryazarlığının tanımı, amacı ve tarihsel süreci hakkında bilgi vererek, medya okuryazarlarının neleri bilmesi gerektiğini ve medyayı doğru okuyabilmenin neden önemli olduğunu ortaya koymaktır.Bir başka görüşe göre de medya okuryazarı; basılı ve elektro­nik medyayı çözmek, değerlendirmek, analiz etmek ve üretmek yetilerine sahiptir (Aufderheide, 1992).İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile bugünün çoklu ve sınır ötesi iletişim ortamı, hızlı bilgi akışı ve iletişim özgürlüğünün yanı sıra içerik sorununu da birlikte ge­tirmiştir.Medya okuryazarlığı ise bu konuda bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.

Sex chat isvec-38Sex chat isvec-30

1930’lar ve 1940’ların başlarındaki bu ça­lışmalar Kanadalı araştırmacı Harold Laswell’in ortaya attığı hipodermik iğne te­orisinin egemenliği altında sürdürülüyordu.Günümüzde gelinen noktada ise, medyanın gücü artık tartışma götürmez bir hale bürünmüştür.Özellikle iletişim teknolojilerinin gelişmesi, medyanın etkinlik alanını artırmasında önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır.Medya, insanların bilgilenmesi, haberdar olması, haber iletmesi, eğlenmesi, hoşca vakit geçirmesi, boş zamanlarını değerlendirmesi gibi pek çok ihtiyacını gördüğü bir ortam olmakla birlikte, organizasyon yapısı bakımından da büyük ölçekli ticari şir­ketler olarak karşımıza çıkmaktadır.Günümüzde, kısmen birleşmeler, devralmalar ve diğer farklılaştırma şekilleri sayesinde büyük iletişim holdingleri ortaya çıkmış ve bunlar medya alanında önemli roller üstlenmiştir.